Batanggenyo Ka Ba?

Posted on Agosto 9, 2009

3


Reporter: Lo, Pakisalaysay po ng nasaksihan niyong vehicular accident…

Lolo: Ako’y nakaungkot laang dine at ako’y nagitla sa busina. May mag-inang hasing-hasi
pa ng paghihikap ay gab-eng gab-e na. Bakingga aring dyip ay saksakan ng tulin?
Ay di ako’y palakat na sa mag-inang di naiingli. Aba’y maiipit na’y nakaumis pa e.
Kainaman na! Sa pag-iwas ng dyip ay sumalya sa tarangka, tiklap ang tapaludong
lasa ko’y kawangki ng kiche! Kabugnot ng drayber, ngalngal e.

Hahaha. Masarap talagang pakinggan ang mga batanggenyo!!

Advertisements
Posted in: Kampo Corny