KM2: Daloy ng Diwa: Salin ng Gunita: Agos ng Kamalayan

Posted on Hunyo 8, 2011

18


Isasalaysay ko sa iyo ang daloy ng diwa.

May diwang iginuhit sa mga yungib sa Pransya. May kamalayang naglipad sa atin sa buwan. May diwang isinilang sa kalsada ng EDSA. May diwang adhika’y isumpa ang terorismo. May banal na ideyang nag-aakay sa kaligtasan ng mundo.

Nais kong ihambing ang daloy ng diwa sa agos ng tubig. Hindi mapipigil. Katulad nito’y liwanag na lulusot kahit sa munting siwang. Nagsusumiksik. Parang hanging nasa loob ng bula. Lalaya. Tila binhing ipinunla. Mamumunga.

Narinig mo na ba ang awit ng bansang lugami? O ang tula ng makatang nangangalumata? O ang balitang maitim ang kuyukot ng idolo mo? Nakita mo na ba ang obrang guhit na korales, dikya at isda ng isang mangingisdang pintor? O ang pelikula tungkol sa manananggal (ng salawal) sa kalaliman ng gabi? Lahat ng ito, tama ka, ay diwang dumaloy sa iba’t ibang behikulo.

Sapagkat ang diwa ay supling ng pulotgata. Ng mga salita. Ng mga tunog. Ng mga Kulay. Ng hiling at halinghing. Ng tuwa, hapis at luwalhati.

Iniluluwal ng damdaming hugot sa karanasan, sarili man o hiram. Dulot ng peklat ng kahapon o agam-agam ng ngayon. Ng panibugho at pamimintuho. Ng mga pako at pulot-pukyutan ng buhay. Ng alingawngaw sa ilang o bulong ng puso.

Mula ito sa malaya at malawak na imahinasyon. Ng TAO. Ang isip at damdamin ang bukal ng laksa-laksang diwa. Pabalik-balik. Paulit-ulit. Pasalin-salin sa bibig. May diwang nahihimbing ng ilang daang taon. Mayroon ding hindi nililipasan ng panahon.

Manapa’y ang diwa’y hindi basta dumadaloy lang. Mayroon itong dapat na puntahan, patunayan.

Rizal. Bonifacio. Cory. Nagpaliyab ng diwang makabayan.

Einstein. Newton. Nagpayabong sa diwa ng karunungan.

Bibliya. Koran. Nag-aanyaya ng maharlikang daan ng kabutihan.

Isasalaysay ko sa iyo ang daloy ng diwa.

Naglulundagan ito sa bawat tipa sa keyboard. Nagsasayaw sa mabuladas mong dila. Nakikipagpambuno sa lapis at papel. Nagliliparan sa isipan. Nag-uunahan. Lahat, nais makawala. Pakinggan mo sila, at bigyan ng laya.

Daloy ng diwa. Salin ng gunita. Agos ng kamalayan.

Isinalaysay ko na sa iyo ang daloy ng diwa. Ibig kong tanungin ka, anong DIWA ang nais mong padaluyin sa iba?

Advertisements