Ang Paglalayag ng Balangay

Posted on Oktubre 13, 2012

17


Patuloy na naglalayag ang balangay ni Juan

Sa pagsagwan sa dagat ng kaunlaran

Sa rutang itinatak ng mga dambuhalang

Nagpadala ng mga robot sa buwan.

Limampung sagwan, limampung kabig-tulak,

Sampung hiyaw at apat na banat

Kasama ang di na rin mabilang

Na tabsak nitong tubig-alat.

Pagkatapos ng dantaong lagas ng kasaysayan

Pagkatapos ng pagbubo ng dugo at laman

Ng mga naunang kaluluwang nagtimon ng daan

Upang sugpuin ang kamandag ng mga buwitreng dayuhan

Ang lupon ni Juan – patuloy pa ring nakikipaglaban

Sa laya at alpas mula sa tanikalang nilikha ng iilang

Kaparis rin niyang kayumanggi ang balat.

May Indiyong lumipad sa ibayong dagat

Tiim-bagang nilisan ang butas niyang pugad

Baka sakaling sa ibang lupain

Naroon ang palay na isusubo sa mga kaawa-awang bibig.

At ang balangay ni Juan – labinlimang ulit nagpalit

ng kapitang may pangakong bukang-liwayway

sa sambayanang gutom ang sikmura at uhaw sa pagbabago

(ngunit hindi salat sa likas-yamang taglay)

Patuloy ring naghihintay ng katuparang paraiso.

Ang balangay ay inuga ng pagyanig

At itinaob ng bahang delubyo ang hatid

At inilugmok ng pagkakahiwalay, ganid at ligalig

At demokrasyang patuloy na ginigipit.

May araw na sakay ng panandaliang ulap

Ang ilang Malayong naghatid ng ngiti’t halakhak

Nagmarka ng mapa sa mundo – ng galing at tanyag.

Pag-angat – kapit-kamay na inaapuhap.

Taas-noong sumisigaw at nag-aanyaya

Upang matikman ang sarap at ligaya

Na hain at alay nitong higit pitong libong sisidlan

Na biyayang isinabog nitong kalangitan.

Dadaan ang araw, ang buwan, ang taon

At ilan pang dantaon

Ngunit ang balangay ay patuloy na maglalakbay

Gaya ng kawayang sumasayaw sa ihip ng hangin

Gaya ng kalabaw sa maputik na palayan

Gaya ng narrang sinusubok ng panahon

Gaya ng agilang pumapailanlang

At ang balangay ni Juan ay patuloy na maglalakbay

At sasagwan

At maglalayag

At gagawa ng bagong daan

Patungo sa inaasam na kaunlaran

At magdidikta ng bagong rutang patungo sa buwan.

____

Lahok sa Saranggola Blog Awards

Advertisements
Posted in: Tula At Tugma