Karatula Kada Tula

1. HINDI LANG ITO KARATULA

Hindi lang karatula ang aking dala-dala:

 

Ito ay pulso ng masang naiwan sa laylayan

Para sa mga nakaupong gahaman sa kapangyarihan.

 

Ito ay alingawngaw ng mga tribo sa ilang

Sa pagtaboy sa kanila mula sa lupang kinagisnan.

 

Ito ay dugo ng mga magsasakang nadilig sa lupa

Umuusal ng reporma, bigas hindi bala.

 

Ito ay hinagpis ng Inang Kalikasan

Dumadaing sa kabayaran sa paghabol sa kaunlaran.

 

Ito ay sagisag ng watawat ng bansa

Sumisigaw, nagtatanggol sa kanyang soberanya.

 

Ito ay tinig ng mga manggagawa

Umaamot ng dagdag sa karampot na kita.

 

Ito ang hinaing ng lahat ng henerasyon

Sa dekadang suliranin sa transportasyon.

 

Ito ang plumang hindi papipigil

Sa paglikha ng kasaysayang tumutubos sa hilahil.

 

Hindi lang karatula ang aking dala-dala:

 

Ito ay agos ng laya.

Ito ay tula ng mga tanikala.

Ito ay awit ng may piring na madla.

 

Ito ang himig na nagmumulat.

Ito ang diwang nanggugulat.

Ito ang tabak ng mga panatag.

Ito ang buklod ng mga wasak.

 

Ito ang sagot sa mga katanungan.

Ito ang tanong sa mga kasagutan.

Ito ay kamalayang nag-iisa.

Ito ang banyuhay na ninanasa.

Ito ang liwayway na tinatamasa.

 

Ito ang pagbabagong hinahangad.

Ito ang pagbabagong sinasalungat.

Ito ang simbolo ng paghulagpos.

Ito ang kilapsaw ng mapayapang pagkilos.

 

Ito ay babala ng paparating.

Ito ay batingaw na nanggigising.

Ito ay ningas ng damdamin.

 

Ito ang sama-samang panalangin sa panahon ng ligalig at dilim.

 

Sapagkat

Hindi lang karatula ang aking dala-dala:

 

Bitbit ko ang bunga at aral ng kahapon

Tangan ko ang regalo ng ngayon

Nasa kamay ko ang larawan ng bukas.

 

Dahil

Hindi lang karatula ang aking dala-dala:

 

Hawak ko ang mga iniingatang prinsipyo

Mga paniniwalang kumupkop sa aking pagkatao

Mga idolohiyang nag-aapoy sa puso.

 

Samakatuwid

Hindi lang karatula ang aking dala-dala:

Dala ko ay ako, ang aking pagka-ako

Mula dito hanggang dulo

Ako ang karatula

Ang karatula ay ako.

 

2. DIGMAAN NG MGA KARATULA

(i)

May digmaan sa pagitan / sa lupon ng karatula

Sanga-sangang kahulugan / iniluwal ng haraya

Sapin-saping kaisipan / may orihinal at hiram

Buhul-buhol na pananaw / kinalat sa sangandaan.

 (ii)

May digmaan sa pagitan / sa lupon ng karatula

Pulang dugo ang sinulat / ipinunla ng kaliwa

Dilaw na paniniwalang / inihasik ng kabila

Kayumangging naiipit / naguguluhan sa gitna.

(iii)

Panatikong pipi’t bulag / sa lisya at alibugha

Sanga-sangang kahulugan / iniluwal ng haraya

Sinasambang pulitiko / doble-kara’ng katauhan

May kritikong matatabil / na nagdudunung-dunungan.

(iv)

Sa lansangan ang sumbungan / sa daan ang himagsikan

Taas-noo, hawak-kamay / kapit-bisig na paglaban

Sapin-saping kaisipan / may orihinal at hiram

Sila-sila, tayo-tayo / mga pwersa’t tunggalian.

(v)

Sanggang-dikit ‘pag panalo / Talu-talo pagka talo

Mga tuso at hunyango / kapit-tuko’t balat-kayo

Kumupas na karatula / kinain ng kasakiman

Buhul-buhol na pananaw / kinalat sa sangandaan.

(vi)  

Kinalat sa sangandaan / buhul-buhol na pananaw

May orihinal at hiram / sapin-saping kaisipan

Iniluwal ng haraya / sanga-sangang kahulugan

Sa lupon ng karatula / may digmaan sa pagitan.

 

3. NAGBABAGANG KARATULA

 

May naisulat na bang antolohiya ng hapis at pasakit

Mga kalunos-lunos na kalagayang sa bayan ay sumapit?

May nalimbag na bang mga kuwento ng kumpol ng mga luha

Mula sa gabing nagluwal ng patay sa kalsada?

Mga katawang bininyagan ng di-makatarungang karatula

Mga kaluluwang itinambal sa bawal na droga

Sa galaw ng mga panginoong huwad na naghukom

Bumulid ng epikong sa kanila ang ayon.

                        Nagbabaga ang karatulang kumot ng mga bangkay

                                      Nakapapasong dahilan ng pagkakahati ng balangay.

 

***

May naisulat na bang antolohiya ng mga tula

Ng mga tumpok ng lagot na mga hininga?

Madidilim na mga kabanata ng kinitil na istorya

Ang malupit na berdugo ang naglapat ng lagda.

Kung paanong ang lansangan ay dinilig ng dugo

Kung saan ang mga mata’y binulag ng punglo

Kung bakit ang mga bibig ay binubusalan

Kung kaninong mga tainga ang bingi sa katotohanan

Kung kailan nagbago ang moralidad at lipunan

Patayan na nga ba ang bagong pamantayan?

                      Itinatambad ng karatula ang nagnanaknak na sugat

                                   Ang nanlaban, ang nag-utos, ang sinulat at sumulat.

 

***

May nalipon na bang tangis ng mga ina?

May nalikom na bang hinagpis ng mga ama?

May naipon na bang palahaw ng mga anak?

May naibungkos na bang mga pagbabalak?

May natipon na bang panghihinayang?

May naitala na bang pakikialam?

May nakurot na bang mga konsensya?

May nakuha na bang simpatiya?

May lakas ba ng loob na nabubuo?

May tapang na bang pinakukulo?

May nagkalos na ba ng salop ng pagtitimpi?

May nagpigtal na ba ng mga pisi?

May nagputol na ba ng pagsasawalang-bahala?

May nagsindi na ba ng sulo ng pag-asa?

                       Dahil kung kulang pa…

                                  Dahil kung wala pa…

                                            Panahon na marahil upang tayo ay magpasya.

 ________

Lahok para sa Saranggola Blog Awards.

Saranggola 336x280

Salamat din sa mga sponsors.

</div>

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s