Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

Mafi Mushkila

Nobyembre 9, 2016

3

Zawiyah, Libya. Hulyo 2014. “WHERE IS THE DOCTOR HERE? WE NEED DOCTOR!” Iniluwa ng salaming pintuan ng ospital ang humahangos na tatlong armadong Arabo. Nakasuot sila ng napakaruming jalabiyyah na hindi maipinta ang kulay, tadtad ng mantsa ng dugo at putik. Akay-akay ng dalawa sa magkabilang gilid ang matandang lalaking balbas-sarado na halos mawalan na […]

ANG MGA SUPERHERO SA BAYAN NG LAONG LAAN

Nobyembre 8, 2016

0

Sa lahat ng bayang nilikha ni Dakilang Bathala, katangi-tangi para sa kanya ang bayan ng Laong Laan. Pinagpala niya ang naturang lugar ng tatlong bundok, apat na ilog at labimpitong palayan.  Biniyayaan niya ang kalangitan nito ng dalawampung buwan at labinlimang araw na nagpapalitan alinsunod sa panahon ng anihan. Masayang namumuhay ang mga naninirahan dito […]

KM2: Daloy ng Diwa: Salin ng Gunita: Agos ng Kamalayan

Hunyo 8, 2011

18

Isasalaysay ko sa iyo ang daloy ng diwa. May diwang iginuhit sa mga yungib sa Pransya. May kamalayang naglipad sa atin sa buwan. May diwang isinilang sa kalsada ng EDSA. May diwang adhika’y isumpa ang terorismo. May banal na ideyang nag-aakay sa kaligtasan ng mundo. Nais kong ihambing ang daloy ng diwa sa agos ng […]

Muling Paggising

Hulyo 20, 2009

1

Matagal din pala akong nawala. Sabagay, wala namang nakahalata. Isang dahilan lang ang muling nagmulat. Ang kasabikang  magsulat. Ang mabigyang laya ang mga natutulog na ideya. Ang lumipad sa lawak ng buhay. Pakpak ang mga salitang magbibigay hininga sa inaamag ng isipan. Kailangan ng init ng pangungusap ang tulog-mantikang kalooban. May muta pa at nangangapa […]